Păduri, arii protejate și biodiversitate

Obiective

Păduri

Păduri

Creşterea suprafeţei ocupate cu păduri în România

Tăieri ilegale

Tăieri ilegale

Elaborarea unui plan naţional de combatere a tăierilor ilegale

Legislație

Legislație

Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind punerea în valoare şi recoltarea masei lemnoase

SUMAL

SUMAL

Finalizarea şi operaţionalizarea SUMAL şi Inspectorul Pădurii
Modificarea legislaţiei privind acordarea lemnului de foc către populaţie

Garda Forestieră

Garda Forestieră

Eficientizarea activităţii Gărzii Forestiere prin actualizarea permanentă a hărţilor de risc pentru tăierile ilegale

ANANP

ANANP

Consolidarea capacităţii administrative a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

Situri protejate

Situri protejate

Îmbunătăţirea procesului de desemnarea şi de gestionare a siturilor protejate şi consolidarea comunicării cu părţile interesate

Arii protejate

Arii protejate

Corectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018, reglementarea dreptului de custodie asupra ariilor naturale protejate

Agenda Europeană

Soluționarea procedurilor de infringement

Soluționarea procedurilor de infringement

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor își asumă efectuarea tuturor diligențelor necesare în vederea soluționării a cât mai multor proceduri de infringement pornite de Comisia Europeană împotriva României.

Fonduri europene

Fonduri europene

Accelerarea proiectelor de mediu finanţate prin Programul Operațional Infrastructură Mare, pentru a elimina riscul de pierdere a fondurilor, prin dezangajarea fondurilor alocate sau prin realocarea lor către alte priorităţi.

Deșeuri, ape, calitatea aerului

Reciclare 50%

Reciclare 50%

Reluarea dialogului cu Comisia Europeană referitor la conformarea României pentru îndeplinirea obiectivului de reciclare a deşeurilor municipale în proporţie de 50%

Sprijin autorități locale

Sprijin autorități locale

Elaborarea unui proiect de asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor locale în implementarea colectării separate

Colectare separată

Colectare separată

Stabilirea unor standarde minime în materie de servicii pentru colectarea separată în municipalitate

Tratarea apelor uzate

Tratarea apelor uzate

Reluarea dialogului cu Comisia Europeană referitor la conformarea României pentru îndeplinirea obiectivelor legate de tratarea apelor uzate municipale şi găsirea de soluţii pentru evitarea infringementului

Calitatea aerului

Calitatea aerului

Reluarea dialogului cu Comisia Europeană referitor la conformarea României pentru îndeplinirea obiectivelor legate de calitatea aerului în oraşe şi găsirea de soluţii pentru evitarea infringementului

Rețea de monitorizare

Rețea de monitorizare

Actualizarea şi îmbunătăţirea reţelei de monitorizare a calităţii aerului şi asigurarea raportării prompte a datelor privind calitatea aerului

News